Vårt miljöarbete

Logiken miljö

Vårt miljöarbete

Att arbeta för en bättre miljö är en självklar del av vår verksamhet. Här är några av de förbättringsområden vi har satsat hårt på och fortsätter att utveckla:

Energihushållning

Att de fossila bränslena behöver fasas ut håller de flesta med om. Logikens energiförbrukning har minskat radikalt på senare år, bland annat genom att installera energisnåla värmepumpar, dataskärmar och belysningskällor.

Varor och tjänster

För att vårt miljöarbete ska bli extra framgångsrikt gör vi det tillsammans med våra kunder och leverantörer. Därför strävar vi alltid efter att välja leverantörer med en uttalad miljöpolicy och som bedriver ett aktivt miljöarbete. Alla varor och tjänster vi köper in granskas och bedöms utifrån sin miljöpåverkan.

Avfall och sopor

Att minska mängden papper på en reklambyrå är ganska lätt. Vi väljer Svanenmärkt papper och tänker till en extra gång innan vi skriver ut. Pappersavfall och övrigt avfall sorteras separat och går till återvinning. Detsamma gäller för vårt matavfall.

Resor

Tack vare den tekniska utvecklingen behöver vi inte transportera vare sig oss själva eller det vi producerar i samma utsträckning som förr. Vi väljer tåget framför flyget, har egen tjänstecykel och åker kollektivt så ofta vi kan.

 

Miljödiplom 2019

Miljöpolicy >